Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.vedmamarta.cz

  • Internetový obchod provozuje obchodní firma (dále jen provozovatel): Marta Gřundělová, sídlo Most, Višňová 666/28, PSČ 434 01 (je zároveň adresou pro doručování), IČ 87377705, neplátce DPH, veden na Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69 Most, odboru živnostenský úřad, pod č.j. MmM/066778/2014/OŽU/KN, sp. značka SZ-MmM/066767/2014, tel. +420 737 118 006, e-mail: amel@centrum.cz.
  • Provozovatel poskytuje na svém internetovém portálu www.vedmamarta.cz věštecké služby, jimiž jsou konzultace zákazníkům (dále jen spotřebitel) zejména pomocí výkladu karet, výkladu snů, numerologie, astrologie, pohledu do minulých životů, automatické kresby, kyvadla, rituálů a osobního koučinku. Konzultace jsou vykonávány osobně, telefonicky nebo přes skype.
  • Cena služeb pro spotřebitele je uvedena pod záložkou „ceník“.
  • Spotřebitel neplatí žádné jiné poplatky.
  • Způsob platby, dodání nebo plnění: Spotřebitel platí za služby osobně v hotovosti nebo převodem na účet provozovatele, který mu bude za tímto účelem provozovatelem zaslán.
  • Spotřebitel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od konzultace, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V takovém případě je mu platba neprodleně vrácena případně odpuštěna.
  • Způsob odstoupení od smlouvy: Odstoupení od smlouvy provede spotřebitel písemně a tuto písemnost doručí na adresu provozovatele uvedenou na www.vedmamarta.cz, záložka „kontakt“.
  • Tyto obchodní podmínky a cena služeb jsou platné a účinné od 12. února 2015.
  • Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit, přičemž vždy uvede, od kdy jsou obchodní podmínky platné, resp. účinné. Již neplatné a neúčinné obchodní podmínky je provozovatel povinen archivovat.

neváhejte
mne
kontaktovat!

Nepřežívej, ale žij