Proč muži lžou?

Dřevorubec kácel stromy u řeky. Najednou mu sekera spadla do řeky. Začal naříkat a v tom se zjevil Bůh: 

„Proč tak naříkáš?“ Ptal se ho.

„Ach pane, spadla mi do řeky sekera. Bez ní se nemohu živit.“

Bůh sáhl do vody a vytáhl zlatou sekeru.„Je to tvá sekera?“

"Ne, není," odpověděl muž.

Bůh z řeky vytáhl stříbrnou sekeru: "Je to ona?"

"Ne," zněla dřevorubcova odpověď.

Potřetí sáhl Bůh do vody a tentokrát muži nabídnul železnou sekeru.

"Ano, to je má sekera", zaradoval se dřevorubec.

Boha potěšilo, že je tak čestný a poctivý, proto mu daroval všechny tři sekery.

Po čase se muž procházel se svou ženou na stejném místě. Náhoda tomu chtěla, že jeho žena uklouzla, spadla do vody a utopila se. Dřevorubec začal plakat.

Proč pláčeš?" zjevil se před ním Bůh."

Ó Pane, má žena spadla do řeky a utopila se."

Bůh vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez. "Je to tvá žena?" zeptal se Bůh.

"Ano, to je ona," odpověděl muž.

"Lžeš" rozhněval se Bůh, "to není ona!"

Dřevorubec padl na kolena a řekl: "Odpusť Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi Catherine Zeta - Jones. A kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mojí ženou. Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou."

Z tohoto vtipu plyne ponaučení: Pokud muž lže, má pro to dobrý a čestný důvod a dělá to pro blaho druhých. Myslíte, že toto ponaučení platí?... 

 

Vaše vědma Marta

Publikováno 4.2.2015

neváhejte
mne
kontaktovat!

Nepřežívej, ale žij