Proč lidé i v dnešní době vyhledávají nás kartářky, jaké je naše poslání?

Proč i člověka moderní doby přitahují věci tajemné, mnohdy nepochopitelné, věci mezi nebem a zemí? Kde se v dnešní přetechnizované a uspěchané době bere zájem o věštění? Proč lidé navštěvují nás kartářky? Jaké je naše poslání?

Věštkyně a bylinkářky, běžně ve své době nazývané čarodějnice, byly známy už ve starodávných kulturách. Tyto lidem vážené a moudré ženy se vyznaly v léčivých vlastnostech bylin a duševní podpory, konaly dobro. A pro tyto vlastnosti byly lidmi ctěny a uznávány. To však mnohdy neplatilo a to zejména ve středověku, kdy byly tyto, převážně ženy, pronásledovány, perzekuovány, pro své dovednosti, přesvědčení a pravdu často mučeny a popravovány. Byly to nám všeobecně známé takzvané hony na čarodějnice. Tyto inkvizice vyplývaly ze strachu vládnoucích vrstev z jejich nadpřirozeného umu. Šlo také o náboženské spory, respektive praktiky používané při uplatňování moci převážně katolické církve. Tyto časy jsou naštěstí dávno minulé.

V dnešní době jsou lidé, kteří opravdu hledají u nás kartářek pomoc, ale jsou i lidé, kteří si přijdou věštkyni poslechnout pouze ze zvědavosti, i když předpovídání budoucnosti zdaleka nevěří. Těchto zvědavců je však nepodstatné množství. Někteří lidé chtějí od kartářky pomoci nabýt bohatství.

Dnešní doba je oproti minulosti, hlavně z hlediska našeho duševna, uspěchaná. Lidé se pachtí za hmotnými statky a nevidí svět kolem sebe, jaký vlastně je skutečně krásný. Kdo z nás si jen tak sedne nebo se na chvilku zastaví, aby si poslechl zpěv ptáků, šplouchání vody v rybníku, šumění větru ve větvích stromů, aby cítil vůni květů. Jsou na světě věci a jevy, které stojí za to slyšet, vidět, či jinak vnímat.

Ti, kteří věří ve schopnosti věštkyň, hledají u nás naději, útěchu a pomoc, chtějí poradit. Mnoho lidí se cítí skutečně na dně. My kartářky jsme tu proto, abychom je vyslechly a pomohly vyřešit problém nebo neštěstí, se kterými mnohdy velmi skutečně nešťastní lidé přicházejí. Nejčastěji řešíme narušené mezilidské vztahy, ale také třeba neutěšenou momentální finanční situaci související například se ztrátou zaměstnání. Dnešní vztahy mezi lidmi, zejména pak vztahy mezi partnery a vztahy v rodině, jsou jako křehká nitka, která se lehce přetrhne. Je přece všeobecně známo, že láska, důvěra a dobré vztahy se budují často pracně a po dlouhé časové období, ale jejich ztráta je většinou dílem okamžiku. Velmi často si přinášíme z minulých životů, na které mnoho lidí nevěří, pocity strachu z budoucnosti. Blokujeme své srdce v tom, abychom přijímali pozitivní energii.

Všichni jsme jeden celek. Úkolem léčitelek duší je třeba toto vědomí převést do našich srdcí a pomoci uvědomit si našim klientům, že nikdo není sám. Je žádoucí jim vhodnou formou vysvětlit, že se někdy sami zcela zbytečně oddělují od celku. Při oddělení se od celku tak dostávají pocity strachu a bezmoci, že jsou na všechno sami. A tím že jsou pro ně životní překážky často nepřekonatelné.

Posláním nás kartářek je zbavení lidí, kteří si přijdou pro duševní pomoc, jejich úzkosti, nabít každého pozitivní energií. Člověk by měl od nás odcházet v diametrálně jiném rozpoložení, než když k nám přišel se „žádostí“ o pomoc.

Vědma Marta

Publikováno 17.11.2020

neváhejte
mne
kontaktovat!

Nepřežívej, ale žij