Motivace od Marty

Rozhodujte se sami za sebe, nenechte se nikým ovlivňovat, uplatňujte své právo svobodné volby. Naslouchejte hlasu své duše. Požádejte anděly, aby naplnili všechny Vaše potřeby, po kterých toužíte. Pečujte co nejlépe o své tělo. Buďte vděční za vše, co se Vám dostává. Otevřete své srdce, nechte do něj proudit nekonečný tok radosti, štěstí a lásky.

Publikováno 1.10.2015

neváhejte
mne
kontaktovat!

Nepřežívej, ale žij